WSPÓŁPRACOWNICY

Współpracownicy


Profesjonalizm, fachowość i doświadczenie zatrudnionych w Firmie osób daje Państwu gwarancję rzetelnej obsługi i realizacji Państwa zleceń w krótkich terminach. Dzięki naszemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy, zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami.

Nasze doświadczenia w zakresie wycen wszelkiego rodzaju nieruchomości zarówno przemysłowych, mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej oraz maszyn i urządzeń pozwalają nam zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług oraz najwyższy poziom merytoryczny operatów szacunkowych wykonywanych zgodnie ze Standardami Zawodowymi i aktualnymi przepisami prawa.invest