STRONA GŁÓWNA


Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą
obsługą rynku nieruchomości w Polsce. Posiadamy rozległą wiedzę na temat rynku
nieruchomości oraz świadczmy szeroki zakres usług geodezyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą inwestycji i stale je doskonalimy. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju
nieruchomości i praw majątkowych, a specjalizujemy się w wycenie nieruchomości
komercyjnych oraz aktywów przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych i celów
skarbowo-podatkowych. Odbiorcami naszych wycen są przede wszystkim banki,
przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe
jak również osoby fizyczne i prawne. Doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów i dlatego
staramy się być elastyczni i wyrozumiali zarówno w ustalaniu terminu wykonania zlecenia, jak
również wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nasz zespół gwarantuje profesjonalne, obiektywne
i rzetelne wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.invest