CELE WYCENY

Cele wyceny
Nasze usługi świadczone dla potrzeb:
-osób fizycznych,
-banków,
-instytucji finansowych,
-urzędów skarbowych,
-jednostek samorządu terytorialnego,
-spółdzielni mieszkaniowych,
-przedsiębiorstw,
-sektora ubezpieczeń,
-sektora nieruchomości.

Wykonujemy wyceny dla celów:
- bankowo- hipotecznych,
- kupna- sprzedaży nieruchomości,
- sądowych i komorniczych,
- skarbowo- podatkowych,
- darowizn i spadków,
- aktualizacji opłat z tytułu użytkownika
wieczystego, opłat adiacenckich,
- przekształcania prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności lokali,
- wywłaszczeniowych,
- sprawozdań finansowych,
- wkładów niepieniężnych,
- inne w zależności od potrzeb zamawiającego.invest